توقف خط تولید پژو 206 با توجه به عطش فعلی بازار بی معنا است

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66914505/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1