توقف ریزش قیمت کیا سراتو / ضرر نیم میلیاردی خریداران جبران می شود؟ + جدول

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020503662133254144/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86