تولید خودروی تجاری در آذربایجان شرقی/ آزاد شدن کشنده ها و کامیون های دپو شده در گمرک

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66092428/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C%2F-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7