تولید پژوپارس متوقف نمی شود

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020136829835622400/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF