تولید 5 خودروی بی کیفیت داخلی متوقف شد | ریس مرکز ملی تایید

هاشمی از تولیدکنندگان استان خواست که نسبت به کم فروشی محصولات خود حساس باشند چرا که طبق قانون برخورد های لازم صورت خواه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020114490219524096/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF

رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران افزود: در سال جاری از خودروسازان خواستیم که کیفیت خودرو های خودشان را در شان مردم ایران دنبال کند و به تراز کیفیت برسند.

– تولید خودرو محمود هاشمی روز یکشنبه در نشست هم اندیشی تبیین سیاست های استاندارد و کیفیت با مدیران واحد های تولیدی، صنعتگران و مدیران کنترل و کیفیت ،اسان ج،ی اظهار داشت: در سال جاری یک خودروی پنج ستاره متعلق ایران خودرو هم در صورت پاس ن، استاندارد ها از درجه اعتبار ساقط می شود.

هاشمی ،وان کرد: بحث کم فروشی یکی از مباحث مهم و جدی است که سازمان ملی استاندارد دنبال می کند چرا که کم فروشی علاوه بر مسایل شرعی، آورده زیادی برای تولید کننده دارد.

وی با اشاره به ،وم کیفیت ایمنی خودرو ها گفت: در زمینه کیفیت خودرو طی سال گذشته سازمان ورود جدی داشته و در این خصوص هزینه سنگین هم کرده چرا که آزمون های 85 گانه همه انجام نمی شد.

ریس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گفت: سال گذشته پنج خودرو بی کیفیت از درجه اعتبار ساقط شد و تولید آن متوقف شده است.

وی ادامه داد: مرکز اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران در این خصوص ورود پیدا کرده و حد رواداری وزن محصولات را حذف کرد.