تکنیک جدید صمت برای مدیریت متقاضیان خرید خودرو به قیمت کارخانه؟متقاضیان از روز گذشته می توانند با مراجعه به سامانه یکپارچه خودرو نسبت به انتخاب خودروی مورد نظر خود اقدام کنند. دور دوم پیش فروش محصولات شرکت های خودروساز با مک،زم ،ت دهی متقاضیان می توانند پنج خودرو را با توجه به اولویت های خود انتخاب … – اکو ایران : متقاضیان از …
منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020322253713842176/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA