ثبات و پایداری در تولید خودرو در کشور حاصل شد/ لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید

منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65987258/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF%2F