ثبت نام اقساطی کرمان موتور فقط با 300 میلیون پیش پرداخت| با ماهی 6 میلیون و بدون ضامن جک S5، جک J4 و KMC J7 بخرید؛ تحویل فوری

منبع خبر: مهشو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020607467269193728/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%26%23124%3B