ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه در این تاریخ | جزییات ثبت نام خودرو مشخص شد

منبع خبر: رصد ورزشی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020112683007422464/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%26%23124%3B