جاده هراز مسدود شد! | از این جاده سفر نکنید

منبع خبر: ورانداز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020106682316204032/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%21-%26%23124%3B-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF