جانبازان جسمی ـ حرکتی بالاخره کی خودروی دولتی می گیرند؟

شرایط پیش آمده برای موضوع واگذاری خودروی جانبازان قانونی است که برای امسال در نظر گرفته شده اما بعد از 8 ماه همچنان در پیچ و خم های اداری است.

 بنابر این گزارش طبق ماده 45 قانون جامع ایثارگری ،ت مکلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودرو من، برای کلیه جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) الی چهل و نه درصد (49%) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، پیش بینی نماید


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65616384/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%80-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F

– خبرگزاری ، ـ گروه حماسه و مقاومت ـ زهرا بختیاری: واگذاری خودرو به مشمولان جامعه ایثارگری این روزها یکی از موضوعاتی است که اعضای این جامعه بزرگ در پی آن هستند تا مشکلات و سختی هایی که برای نقل و انتقالشان به وجود می آید، کاهش پیدا کند.

بنیاد شهید و و، صمت، توپ را در زمین یکدیگر می اندازند  یکی از ایثارگران در گفت وگو با خبرگزاری ، می گوید: در پیگیری هایی که کرده ایم، بنیاد می گوید ما کارمان را انجام دادیم، و، صمت هم می گوید خودروها آماده تحویل است.

  اما گویا با شرایط پیش آمده قانونی که برای امسال در نظر گرفته شده بعد از 8 ماه همچنان در پیچ و خم های اداری است و به نظر نمی آید عزمی برای حل آن وجود داشته باشد.

بعد که می پرسیم پس مشکل کجاست؟ توپ را به زمین یکدیگر می اندازند.