جدول | این مدل 206 یک شبه 85 میلیون ارزان شد!

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020569314435567616/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%26%23124%3B-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%21