جدول قیمت خودرو های سایپا در بازار: کوییک ها صعودی شدند

منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020414481316483072/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%3A-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C