جدول میزان سود خریداران مرحله دوم سامانه یکپارچه منتشر شدفروش خودرو در سامانه یکپارچه از تاریخ 20 اردیبهشت 1402 شروع شده و تا تاریخ 29 اردیبهشت ادامه خواهد داشت. در این طرح، 21 خودرو برای فروش عرضه شده اند و تنها چهار خودرو هنوز قیمت نهایی خود را مشخص نکرده اند. – به گزارش 9 صبح: برای مح،ه سود سرمایه گذاران ثبت نام کننده در این طرح، …
منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020249441507102720/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF