جدیدترین پیش‌فروش خودرو

جدیدترین پیش فروش خودرو در پاییز مربوط به زامیاد زیر مجموعه خودروسازی سایپا است.

زامیاد قرار است دو محصولل خود را در این ،ت به فروش برساند. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخو،د:منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65484939/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88