جرییات طرح فروش گسترده 500 هزار خودرو/ چه کسانی امکان ثبت نام دارند؟

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011219699024252928/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA