جزییات آغاز عرضه خودرو بدون قرعه کشی / متقاضیان تا 20 اسفند 100میلیون در حسابشان باشد

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011214298547777536/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF