جزییات اصلاح ثبت نام خودرو های داخلی/ ساعت 18 وارد سامانه یکپارچه فروش خودرو شوید

منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020223633408430080/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%2F-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87