جزییات تازه درباره فرآیند ثبت نام خودرو در طرح یکپارچه فروش خودرومهدی تقدسی در یک برنامه تلویزیونی افزود: تاکنون 300 هزار نفر توانستند در سامانه یکپارچه فروش خودرو 5 اولویت خودرویی خود را انتخاب کنند. وی با بیان اینکه در هر دقیقه حدود 250 نفر موفق به انتخاب خودرو می شوند. – به گزارش تیتر یک اقتصاد: مهدی تقدسی در یک برنامه تلویزیونی افزود: …
منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020348009956694016/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87