جزییات تولید خودروی اقتصادی در سال 1402/ ایران دهمین خودروساز دنیا در میزان تولید است

منبع خبر: ،
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65823525/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1402%2F-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2