جزییات تولید خودروی اقتصادی در سال 1402/ ایران دهمین خودروساز دنیا در میزان تولید استرییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه خودروی اقتصادی تا پایان سال 1402 تولید می شود، گفت: براساس توافقات انجام شده، – محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ، اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی قطعه سازان، کمبود منابع مالی است. با توجه به قیمت فعلی خودرو، تامین مالی همواره برای خودروسازان به سختی امکان پذیر است و همین موضوع موجب می شود که خودروسازان دچار ضرر و زیان شوند و دائما در پرداخت مطالبات قطعه سازان نیز با کمبود مالی مواجه باشند و بدهی خود را با تاخیر پرداخت کنند. * مطالبات 50 هزار میلیارد توم، قطعه سازان از خودروسازان رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ا با بیان اینکه مطالبات معوق قطعه سازان اکنون به بیش از 50 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: براساس مذاکراتی که با خودروسازان انجام شد، مقرر شده است خودروسازان در ابتدا مطالبات قطعه سازان ضعیف تر و قطعه ساز، که از 120 روز پیش تاکنون وجهی از خودروسازان دریافت نکرده اند پرداخت شود تا مشکلی برای ادامه فعالیتشان ایجاد نشود. وی مدعی شد: یکی از راه های جلوگیری از ضرر و زیان خودروسازان عرضه خودرو در بورس است، با این روش هم خودروساز می تواند خودرو را با قیمتی بالاتری عرضه کند و هم ،یدار می تواند خودرو را
منبع خبر: ،
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65823525/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1402%2F-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2