جزییات جدید درباره خرید خودرو از سامانه یکپارچهو، صمت طی اطلاعیه ای راجع به فرآیند ،ت دهی عرضه یکپارچه خودروهای داخلی توضیحاتی ارائه داد. به گزارش کاماپرس، طرح یکپارچه عرضه بر مبنای قرآیند ،ت دهی شامل سه مرحله می شود که در ادامه توضیحاتی ارائه خواهد شد؛ –
منبع خبر: کاما پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011205016372924416/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87