جزییات جلسه خودروسازان برای قیمت خودرو/ مصوبه تعیین قیمت خودرو های مونتاژیدرحالی که در روز های گذشته برگزاری جلسه در و، صمت با خودروسازان درخصوص قیمت خودرو های مونتاژی پر سر و صدا شده بود و برخی خودروسازان منکر پذیرش قیمت های اعلامی شده بودند، – اسناد به دست آمده توسط ایسنا مبنی بر حاضران جلسه و مصوبه نهایی، نشان می دهد نمایندگان تمام خودروسازان …
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020321965235468288/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88