جزییات درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه 1402؛ دریافت 7 هزار میلیارد تومان مالیات از خودروهای گران قیمت

از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی 296 هزار میلیارد تومان، مالیات بردرآمدها 122 هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت 376 هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات 129 هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات 252 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

خبرگزاری تسنیم ، براساس لایحه بودجه سال 1402، مجموع درآمدهای مالیاتی 838 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

براساس لایحه بودجه سال 1402 برای نقل و انتقال سهام 9 هزار میلیارد تومان، برای خودروهای گران قیمت 7 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده است، – همچنین کارمندان ،ت نیز 30 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت خواهند کرد.

در بخش مالیات اشخاص حقوقی، مالیات اشخاص حقوقی غیر،تی 258 هزار میلیارد تومان و مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی ،تی(وصول ماهانه یم دوازدهم رقم) 14 هزار میلیارد تومان و مالیات عملکرد شرکت های ،تی 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

6 هزار میلیارد تومان، مالیات مشاغل 41.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66371809/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-1402%D8%9B-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1

9 هزار میلیارد تومان، مالیات بخش کارکنان بخش خصوصی 39.

مالیات 30 هزار میلیارد توم، کارمندان ،ت در سال 1402/ سهم مشاغل 41 هزار میلیارد تومان تعیین شددر حوزه مالیات بردرآمدها، مالیات بخش کارکنان بخش عمومی 30.