جزییات طرح بزرگ عرضه یکپارچه خودروهای داخلیمدیرکل دفتر صنایع خودرویی و، صمت از افزایش 40 درصدی تولید خودرو در سال جاری خبر داد و جزییات طرح یکپارچه عرضه خودرو را تشریح کرد. – به گزارش بازار ، عبدالله توکلی لاهیج، با اشاره به رشد تولید خودرو گفت: از سال 1397 تا 1400 هر سال کمتر از یک میلیون دستگاه و حدود 700 تا 800 هزار …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011225128534188032/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C