جزییات وعده وزیر صمت به مجلس برای مهار گرانی

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020177966221627392/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%C2%AB%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB