جهش 15 میلیونی خودروها در هفته اول بهمن

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66566432/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86