حادثه 24 | خرید حواله خودروی صفر؛ ترفندی برای کلاهبرداری 4 هزار میلیاردی در تهران


حادثه 24 –یکی از متهمان باند کلاهبرداری ،ید خودروهای صفر کیلومتر در غرب تهران بازداشت شد و به کلاهبرداری 4 هزار میلیارد توم، اعتراف کرد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری یکی از متهمان اصلی باند کلاهبردار فروش خودرو‌های صفر کیلومتر در غرب تهران خبر داد و گفت: تاکنون ۶۰ نفر از مال باختگان شناسایی و کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده را ۴ هزار میلیارد ریال اعلام ،د.

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت اخبار و دریافت شکایات متعدد و مشابه در خصوص کلاهبرداری شرکتی با ،وان فروش خودرو‌های صفر کیلومتر در غرب تهران رسیدگی به موضوع را تیمی از ماموران کلانتری تهرانسر بر عهده گرفتند.

وی با بیان اینکه ماموران در تحقیقات و پی جویی‌های انتظامی هویت و مخفیگاه متهمان را شناسایی ،د افزود: تیم مجربی از ماموران پس از اخذ مجوز قضائی به مخفیگاه متهمان مراجعه و یکی از متهمان اصلی پرونده را در محل دستگیر و تعدادی از مدارک مربوط به این کلاهبرداری نیز در محل کشف شد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: متهم ۳۸ ساله در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی و کلاهبرداری با ،وان فروش خودرو‌های صفر کیلومتر با همدستی چند نفر دیگر به نحوی که از برندگان خودرو‌های صفر کیلومتر حواله آن‌ها را ،یداری و سپس به چند نفر می‌فروختند معترف و تا کنون ۶۰ نفر از مال باختگان شناسایی و به کلانتری مراجعه کرده اند.

سرهنگ موقوفه‌ای با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کلاهبرداری صورت گرفته را ۴ هزار میلیارد ریال اعلام ،د ،وان کرد: متهم به مرجع قضائی معرفی و تحقیقات بیشتر برای دستگیر سایر متهمان و شناسایی مال باختگان ادامه دامه دارد.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: از شهروندان عزیز درخواست دارم جهت ،ید خودرو حتما از منابع معتبر اقدام نمایند تا در دام این سودجویان قرار نگیرند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65357724/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%9B-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1