حرکت به سمت تولید خودروهای باکیفیت و تنوع بخشیدن به سبد سوختی برای کاهش مصرف بنزین

منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021234468001550336/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87