حوادث جاده ای استان بوشهر 20 درصد افزایش یافت/ سهم 25 درصدی خودروهای شوتی

منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66325888/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%2F-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C