خبرخوش برای سهام عدالتی ها | واریز سود سهام عدالت 8 میلیونی امشب

(تومان)

به گزارش ساناپرس، امروز دوشنبه (30 آبان 1401)، ارزش سهام عدالت 490 ه،وم، با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون112 هزار و 730 تومان رسید.

ارزش معاملات امروز بازار بورس4045 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم5214 هزار میلیارد تومان قرار داد.

(تومان)

شاخص کل بازار بورس نیز با4437 واحد افزایش در ارتفاع 1.409.064 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 404.541 واحدی قرار گرفته است.

تعداد سهم هر سهامدار


، 704 1168
شگویا 956 49
شاوان 1990 5
دانا 251 45
بنیرو 259 3
رمپنا 1413 143
اخابر 575 244
کگل 783 107
حکشتی‌ 2306 80
فولاد 498 2520
فولاژ 776 48
فخوز 227 116
ساراب 2094 9
ورنا 520 3
حپترو 3068 1
کچاد 1009 237
وپست 418 16
مارون 17840 49
شپنا 714 416
شتران 365 2600
شبندر 906 930
بسویچ 335 9
وبملت 274 305
وبصادر 140 1427
خاور 214 420
وتجارت 140 1822
فایرا 449 32
شراز 1203 4
جم 3252 42
فملی 599 1840
سدشت 2457 8
بفجر 1737 38
وتوصا 736 12
 شبریز 1649 41
خساپا 193 36
لکما 69 22
بترانس 185 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار توم، در 30 آبان 1401

تعداد سهم هر سهامدار


، 704 2292
شگویا 956 47
شاوان 1990 4
دانا 251 16
بنیرو 259 3
رمپنا 1413 137
اخابر 575 239
کگل 783 104
حکشتی‌ 2306 78
فولاد 498 2520
فولاژ 776 73
فخوز 227 296
ساراب 2094 3
ورنا 520 3
حپترو 3068 1
کچاد 1009 181
وپست 418 16
مارون 17840 47
شپنا 714 1008
شتران 365 2090
شبندر 906 912
بسویچ 335 9
وبملت 274 299
وبصادر 140 1400
خودرو 239 47
وتجارت 140 1788
 فایرا 449 31
شراز 1203 4
جم 3252 41
فملی 599 1473
سدشت 2457 8
بفجر 1737 38
وتوصا 736 12
شبریز 1649 15
خساپا 193 39
لکما 69 22
بترانس 185 3


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65733437/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%26%23124%3B-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار توم، خود را می تو،د در ج، زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامیقیمت پای، هر سهم

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (30 آبان 1401) ارزش سهام عدالت 532 ه،وم، دارندگان این سهام به 8 میلیون و695 هزار و 613 تومان رسید.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار خودرو، ومعادن،شستا،وبانک،شپنا،شپدیس و خساپا بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس آریا،غصینو،وهور،مارون،خدیزل،دماوند،حگهر شاخص بازار فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار توم، در 30 آبان 1401