خبر بد برای خریداران خودرو از سامانه یکپارچه،یداران خودرو اگر کمتر از یک سال خودرو را بفروشد باید مابه التفاوت قیمت ،ید و فروش خودرو را از سود حاصل شده براساس درصد های مشخص شده به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. – به گزارش 9 صبح: طرح و مح،ه ضریب می شود. خودرو یکی از اموالی است که مشمول مالیات بر طرح عایدی سرمایه می شود.
منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020221778921558016/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87