خبر بسیار مهم برای خریداران محصولات سایپا: در طرح جدید سایپا پول بلوکه نمی شود!

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66558672/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%3A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF