خبر ترسناک قالیباف از سیاست جدید وزیر صمت برای تخریب بازار خودرو

مشخص نیست و امید قالیباف سخنگوی کنونی و، صمت و مشاور محمدباقر ،خت در ،ت حسن روح، در این باره توضیحی نمی دهد. و ظاهرا نهضت ایجاد دور باطل در بازار خودرو با اتخاذ سیاست های غلط ادامه خواهد داشت و هر سیاستی غیر از سیاست درست و اصولی برچیده شدن بساط قیمتگذاری دستوری و آزادسازی واردات خودرو در دستورکار قرار خواهد گرفت.

ی،ی و، صنعت سیاست درست عرضه خودرو در بورس کالا(درست در مقایسه با قیمتگذاری و قرعه کشی خودروهای ،تی و … ) را با تعیین قیمت بالا به ،وان قیمت پایه به سقوط می کشاند و سپس وزیر صمت به ،وان سوپرمن وارد میدان شده و با آن مخالفت می کند، تا چه سیاستی اعمال شود؟

ی،ی چه؟

چندی پیش امید قالیباف سخنگوی و، صمت اعلام کرد که این طرح با پیشنهاد وزیر صمت تصویب شده و اصلا این موضوع در دستور کار نبوده نبوده است و به این ترتیب وزیر صمت را تا حد یک سوپرمن برکشید که به تنهایی توانسته است تصمیمی اساسی و موثر اتخاذ کند.

اما این تمام ماجرا نبود و داستان قیمت خودرو پس از ش،ت استیضاح که با لابی های سنگین ،ت سیزدهم همراه بود، شاهد تند شدن روند افزایش قیمت ها در بازار خودرو هستیم که ریشه آن به محدودسازی عرضه باز می گردد که سیاست اعمالی و، صمت در دوران سیدرضا فاطمی امین است. و، صمت با قیمتگذاری پایه مدل های عرضه شده به شدت بالا؛ باعث شده است تا بخش های عمده خودروهای خصوصی و ،تی مشتری نداشته باشد و مابقی هم به قیمت پایه ،یداری شود که نشان می دهد و، صمت به صورت سیستماتیک در حال گران سازی هرچه بیشتر قیمت خودرو است.

به گزارش تحریریه، و، صمت از سیاست عرضه خودرو در بورس کالا هم برای ت،یب بازار خودرو و گران سازی بیشتر قیمت ها استفاده می کند. به طوریکه از یک کار صحیح که می تواند منجر به کاهش قیمت ها شود به ابزاری برای ایجاد هرج و مرج بیشتر در بازار خودرو استفاده شده است و مدیران پرحاشیه این و،خانه بحران آفرین به طور حیرت آوری از این سیاست درست برائت می جویند.

پس از ت،یب ایجاد شده در بورس کالا با تعیین غیرمنطقی قیمت پایه، به یک باره امید قالیباف وارد صحنه شد و اعلام کرد که و، صمت با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است و این عرضه ضرورتی ندارد!

پایان/


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65859337/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8

نتیجه اینکه، رالی افزایش قیمت ها در بازار خودرو ادامه پیدا می کند و خبری از کاهش قیمت ها و حتی ثبات در قیمت ها نخواهد بود، زیرا بازار از محل نوسانات بی پایان ارزی به دلیل سیاست چندنرخی ارزی از یک سو، و محدود ساختن عمدی عرضه خودرو توسط و، صمت در تنگنا است و با ادامه وضعیت کنونی در سال آینده شاهد مشاهده قیمت هایی در بازار خودرو خواهیم بود که در مخیله ،ی نمی گنجد.