خبر تکان دهنده از بازار خودرو؛ گرانی در راه است؟بر این اساس اگر افزایش در قیمت خودروها داشته باشیم بر مبنای صورت های مالی شرکت های تولیدکننده است و شورای رقابت این قیمت ها را صحت سنجی می کند. – منوچهر منطقی در نشستی خبری در خصوص وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: ابتدا عرضه خودرو در بورس از طریق مجلس منتفی شد و شورای …
منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011201253952817152/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F