خبر جدید برای متقاضیان خرید خودرو/ آخرین مهلت افتتاح حساب وکالتی ثبت نام در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروهامدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: مهلت افتتاح حساب وکالتی به نام سازمان حمایت برای ثبت نام در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها که از20 اردیبهشت آغاز شده بود، – ساعت 24 امشب پایان می یابد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، مهدی تقدسی با بیان اینکه این مهلت تمدید نخواهد شد افزود: …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020271967251795968/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8