خبر عجیب از دور دوم فروش خودرو

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020323537613268992/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88