خبر فوری حذف قرعه کشی خودرو؛ آخرین پیش فروش امسال خودرو را از دست ندهید

منبع خبر: دیلی ا،چنج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66935582/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84