خبر مهم برای خریداران خودرو/ مجوز عجیب برای گرانی صادر شد!

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030204657118515200/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1