خبر مهم برای متقاضیان دو طرح فروش خودرو جدید در اسفند 1401علیرغم اینکه در طرح های گذشته خودروسازان نیاز به تعریف حساب وکالتی برای مادران نبود و تنها برای متقاضیان عادی لحاظ می شد، در این طرح یکپارچه خودروها، – به گزارش مستقل آنلاین؛ سخنگوی و، صمت اعلام کرد متقاضی، که در دو طرح یکپارچه و فروش ایران خودرو شرکت کرده اند علاوه …
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011210750852546560/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1