خبر مهم وزیر صنعت برای بازار خودرو/ علی آبادی: ریزش قیمت ها این گونه اتفاق می افتد

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020526067299819520/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%3A-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4