خبر مهم یک نماینده مجلس/ بنزین در سال 1403 گران می شود + جزییات

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020636887355625472/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%2F-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C