خریداران از بازار خودرو فرار کردند/ قیمت خودرو شکسته می شود؟رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: با وجود ریزش قیمت ها، ،یداران دست از ،ید کشیده اند، زیرا احساس می کنند واردات دیر یا زود انجام شده و بر ش،ت هرچه بیشتر قیمت ها موثر است. – به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، سعید موتمنی افزود: دلیل اصلی ریزش قیمت ها در بازار، عرضه خودرو …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020208304591407104/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C