خریداران خودروهای مونتاژی: قیمت خودروها را نمی دانیم!سازمان حمایت نیز همانطور که اشاره شد، اعلام کرده است از طریق معاونت حمل و نقل و، صمت به خودروسازها هنوز ابلاغی صورت نگرفته است. شورای رقابت هم که بر سر موضع خود در مصوبه قیمت های مونتاژی ایستاده و به جد تاکید دارد که تجدید نظری صورت نخواهد گرفت و به … – به گزارش مستقل آنلاین،
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020200201907220480/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C%3A-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%21