خریداران خودرو بخوانند/ چهار شرط جدید برای خرید خودرو از کارخانه!به گزارش ساناپرس، سیاست گذار خودرویی از جدیدترین محدودیت ،ید خودرو از کارخانه رونمایی کرده است. بر اساس اعلام و، صمت متقاضیان ،ید خودرو باید متن، با خودرویی که قصد ،ید آن را دارند وجه آن را در حساب داشته باشند. – این محدودیت را می توان جدیدترین دست اندازی دانست …
منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66530431/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%2F-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2