خریداران خودرو دست از خرید کشیده اند/ تعلل در واردات خودرو های کارکرده برای بازار خطرناک است

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020422691526690816/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%2F-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA