خرید خودرو در بورس؛ برنده‌ و بازنده کدامند؟

مخاطب ۲۴– به نقل از فرارو؛ جزییات ،ید خودرو در بورس؛ عرضه محصولات ایرانخودرو در بورس نشان می‌دهد، تقاضا برای ،ید تحت تاثیر دو عامل قرار گرفته است. مورد اول به اختلاف قیمت محصولات در کارخانه و بازار ارتباط دارد و موضوع دوم به رنگ مدل‌های عرضه شده در بورس برمی‌گردد. روز سه‌شنبه هشت آذر پژو ۲۰۷ اتوماتیک معمولی که یکی از رکوردداران اختلاف قیمت در کارخانه و بازار است، بیشترین متقاضی را بین محصولات ایرانخوردو در بورس داشته و متقاضیان آن تقریبا سه برابر تعداد عرضه بوده است. از طرفی کمترین تقاضا را مدل‌های عرضه شده با رنگ سبز تجربه ،د. طوری که تعداد متقاضیان تارا دستی و تار اتوماتیک سبز کمتر از میزان عرضه بود و همین موضوع باعث شد با همان قیمت پایه معامله شوند.

،ید خودرو در بورس؛ برنده‌ و بازنده کدامند؟

آمار و ارقام عرضه تارا دستی در بورس

تارا دستی در بورس با سه رنگ عرضه شد. ۵۰ دستگاه سبز کله‌غازی، ۱۰۰ دستگاه مشکی و ۱۰۰ دستگاه نقره‌ای. تعداد متقاضیان تارا دستی با رنگ سبز کله‌غازی از میزان عرضه آن کمتر بود و به همین دلیل این مدل‌ها با همان قیمت پایه ی،ی ۲۶۸ میلیون تومان به‌فروش رسیدند. البته قیمت تمام شده تارا دستی سبز کله‌غازی برای ،یداران آن در بورس با احتساب مالیات، عوارض و خواب پول ۳۲۵ میلیون تومان است که با درنظر گرفتن قیمت این محصول در بازار آزاد (۵۱۰ میلیون تومان)، ،یداران آن در بورس ۱۸۵ میلیون تومان ی،ی تقریبا ۳۶ درصد کمتر از بازار آزاد پرداخت ،د. تعداد متقاضیان تارا دستی نقره‌ای کمی بیش از دو برابر عرضه بود و به همین دلیل حدود ۴۷ درصد از متقاضیان ،ید، رقمی بالاتر از قیمت پایه (۲۶۸ میلیون تومان) را پیشنهاد دادند و میانگین قیمت معاملات به ۳۹۳ میلیون تومان رسید. قیمت تمام شده برای متقاضیان تارا دستی نقره‌ای ۴۷۵ میلیون تومان است که این عدد فقط شش درصد از ارزش این خودرو در بازار آزاد کمتر است. تعداد متقاضایان تارا دستی مشکی هم کمی بیش از سه برابر عرضه بود و آمار نشان می‌دهد میانگین قیمت معاملات انجام شده برای این خودرو ۳۷۵ میلیون تومان بوده که با درنظر گرفتن قیمت تمام شده ی،ی ۴۵۴ میلیون تومان، ،یداران آن حدود ۱۰ درصد کمتر از بازار آزاد دست به جیب شدند.

،ید خودرو در بورس؛ برنده‌ و بازنده کدامند؟


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65853197/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%9B-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%9F

۲۰۷ اتوماتیک معمولی تقریبا سه برابر تعداد عرضه، متقاضی داشته است. ایرانخودرو ۳۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک معمولی را با رنگ سفید و قیمت پایه ۲۸۰ میلیون تومان به بورس برد و دقیقا ۸۹۷ نفر برای ،ید آن تقاضا داشتند که از این تعداد ۵۷ درصد رقمی بالاتر از قیمت پایه پیشنهاد دادند و میانگین قیمت معاملات ۴۴۰ میلیون تومان به ثبت رسید. البته ،یداران پژو ۲۰۷ اتوماتیک با احتساب مالیات، عوارض و خواب پول ۵۲۷ میلیون تومان باید کنار بگذارند که با درنظر گرفتن قیمت ۶۱۰ میلیونی پژو ۲۰۷ اتومایتک معمولی در بازار آزاد، آن‌ها ۱۳ درصد کمتر از بازار آزاد هرینه ،د.

آمار و ارقام عرضه ۲۰۷ اتوماتیک سقف‌شیشه‌ای در بورس

 

آمار و ارقام عرضه ۲۰۷ اتوماتیک در بورس

تارا اتوماتیک با رنگ سبز کله‌زغالی کمترین متقاضی را روز سه‌شنبه در بورس داشته است. درحالی که ایرانخودرو ۵۰ دستگاه تارا اتوماتیک سبز کله‌زغالی را عرضه کرد، فقط ۲۸ نفر برای ،یدش درخواست دادند و همین موضوع باعث شد تارا اتوماتیک سبز کله‌زغالی با همان قیمت پایه ی،ی ۳۷۹ میلیون تومان در بورس معامله شود. اضافه شدن هزینه‌های مالیات، عوارض و خواب پول قیمت تمام شده را برای متقاضیان تارا اتوماتیک سبز کله‌زغالی به ۴۵۵ میلیون تومان می‌رساند که این رقم از قیمت فعلی این خودرو در بازار آزاد ۲۸ درصد کمتر است. متقاضیان تارا اتوماتیک نقره‌ای ۱.۵ برابر تعداد عرضه بود و به همین دلیل میانگین قیمت معاملات آن ۶۸ میلیون تومان بیشتر از قیمت پایه به ثبت رسید و رقم ۵۳۵ میلیون توم، تمام شده این محصول برای ،یدارانش حدود ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار است. تارا اتوماتیک مشکی هم با قیمت پایه ۳۶۸ میلیون تومان وارد بورس شد و ۲۴ درصد متقاضیان بیش از این رقم پیشنهاد دادند و میانگین قیمت معاملات این محصول ۴۵۵ میلیون تومان بود. رقم ۵۴۵ میلیون توم، تمام شده تارا اتوماتیک در بورس، نشان می‌دهد ،یداران این محصول ۱۳ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد پرداخت می‌کنند.

پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف‌شیشه‌ای برخلاف مدل‌های معمولی در بورس با سه رنگ مختلف عرضه شد؛ سبز کله زغالی، نقره‌ای و مشکی. تعداد متقاضیان پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف‌شیشه‌ای سبز زغالی تقریبا دو برابر میزان عرضه بود و میانگین قیمت معاملات ۴۲۰ میلیون تومان به ثبت رسید درحالی که قیمت پایه آن ۲۸۵ میلیون تومان بود. رقم ۵۰۳ میلیونی توم، تمام شده پژو ۲۰۷ اتوماتیک در بورس، برای ،یداران آن حدود ۱۵۲ میلیون تومان ی،ی تقریبا ۲۳ درصد کمتر از بازار آزاد است. ۲۰۷ اتوماتیک نقره‌ای بیشتر از سبز کله‌زغالی متقاضی داشت و ۶۲ درصد از آن‌ها رقمی بالاتر از قیمت پایه پیشنهاد دادند که میانگین قیمت معاملات ۴۶۲ میلیون تومان و قیمت تمام شده با احتساب مالیات، عوارض و خواب پول به ۵۵۳ میلیون تومان می‌رسد. این رقم نشان می‌دهد ،یداران پژو ۲۰۷ اتوماتیک نقره‌ای ۱۵ درصد زیر قیمت بازار برای آن پرداخت می‌کنند. ،یداران ۲۰۷ اتوماتیک سقف‌شیشه‌ای مشکی هم که نهایتا باید ۵۸۹ میلیون تومان بابت آن کنار بگذارند، موفق به ،ید این خودرو با ۱۰ درصد زیر قیمت بازار شدند.

آمار و ارقام عرضه تارا اتوماتیک در بورس