خرید ماشین با پول کم،ید ماشین این روزها کار سنگینی است. چون به محضی که یک خانواده پول جمع می کند تا یک ماشین با آن پول ب،د، بازار ماشین تکان می خورد و قیمت ها به اوج می رسد. در ادامه توصیه هایی به شما می کنیم تا هر چه زودتر بتو،د ،ید ماشین با پول کم را در برنامه خود پیاده کنید. پنج توصیه …
منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66469245/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%85