خودروسازان دستور رییسی را وتو کردند/ قیمت کارخانه ای خودرو افزایش می یابد؟گرچه وزیر صمت افزایش قیمت کارخانه ای خودروها را پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع شایعه خواند، اما خودروسازان همچنان متقاضی بالابردن نرخ محصولات خود هستند. – گرچه ابراهیم رییسی به صورت دستوری موجبات بازگشت قیمت ها را فراهم آورد، اما در همان مقطع این پرسش ایجاد شد که خودروسازان با چه مجوزی اقدام به بالابردن قیمت ها می کنند که بالاترین مقام اجرایی ،ت دو روز بعد متوجه افزایش نرخ ها می شود؟به رغم اینکه تا پیش از آن شورای رقابت متصدی قیمت گذاری دستوری بود، اما این شورا به یکباره کنار گذاشته شد و و، صمت این مسئولیت را بر عهده گرفت. حال به نظر می رسد این و،خانه نیز هماهنگی چند، با ،ت بر سر این افزایش قیمت ها ندارد.حتی تناقض اظهارات اخیر رضا فاطمی امین با برنامه و،خانه متبوع خود ناهماهنگی موجود در این و،خانه را کاملاً نمایان می سازد. اگر وزیر صمت مخالفت افزایش قیمت کارخانه ای خودروست و یا احتمالاً از آن خبری ندارد، چه ،، در و، صمت از خودروسازان برنامه بالابردن قیمت ها را می خواهند؟همچنین یک ماه پس از دستور رییسی مبنی بر کاهش قیمت ها، خودروسازان به بهانه تورم قیمت محصولات خود را 18 درصد افزایش دادند.
منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65409297/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88