خودروهای عرضه شده در مرحله دوم چند؟ | گام دوم مرحله دوم فروش

در این گزارش به این موضوع پرداخته شده است.

گام دوم مرحله دوم فروش خودروها از مسیر سامانه یکپارچه (ثبت پنج اولویت خودرویی متقاضیان) از چهارشنبه گذشته آغاز شده و تا چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد.

سایت سامانه برای این ثبت درخواست خودرویی متقاضیان تا چهارشنبه هفته جاری ( 10 ،داد) فعال خواهد بود.

گفتی است که این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جو، جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی می شود و 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران خودرو، ،ان موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020327302228443136/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F

– گام دوم مرحله دوم فروش خودروها از مسیر سامانه یکپارچه (ثبت پنج اولویت خودرویی متقاضیان) از چهارشنبه گذشته آغاز شده و تا چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد.

با توجه به سردگمی هایی که در قیمت خودروهای مونتاژی پیش آمد و با توجه به اینکه قیمت خودروهای مونتاژی که قرار شد براساس مصوبه شورای رقابت باشد، به طور رسمی اطلاع رس، نشده، هنوز تعداد زیادی از مشتریان نمی دانند کدام قیمت ها ملاک است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، پس از ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط از بانک ها به سامانه، سایت سامانه از چهارشنبه گذشته (سوم ،داد ) شد و مشتریان تا پایان پنجشنبه شب، 300 هزار خودرو ثبت نام ،د.