خودروهای فرسوده ای که از صفر گران تر هستند!

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020504868268023808/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%21